Dịch vụ

Dịch vụ giúp việc gia đình

Cuộc sống ngày càng trở nên bận rộn, thời gian bạn dành cho gia đình ngày càng ít đi, để bạn có thể sắp xếp được công việc cơ quan cũng như công việc gia đình, đòi hỏi các …

Giúp việc chăm người già

Cuộc sống ngày càng trở nên bận rộn, thời gian bạn dành cho gia đình ngày càng ít đi, không sắp xếp được công việc để chăm sóc khi người thân bị ốm đau, bệnh tật khiến bạn cảm …

Giúp việc trông trẻ

Cuộc sống ngày càng trở nên bận rộn, thời gian bạn dành cho gia đình ngày càng ít đi, bạn sẽ khó khó khăn khi thu xếp thời gian dành cho công việc, thời gian cho gia đình. Khi …

Dịch vụ giúp việc hành chính

Nếu dịch vụ giúp việc gia đình ăn ở lại đem đến cuộc sống thuận tiện hơn, nhưng kèm theo đó là sự bất tiện của một người lạ trong nhà vào buổi tối, lại phải sắp xếp chỗ …