Chưa được phân loại

GIÚP VIỆC GIA ĐINH – ẢNH 1482-VN

GIÚP VIỆC GIA ĐINH 1, Họ tên: Cao Thị Thúy – 1962- Thái Binh 2, Kinh nghiệm: 3 năm giúp việc gia đình 3, Công việc mong muốn: giúp việc gia đình 4, Hoàn cảnh gia đình: đã ly dị ck , …

GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH – ẢNH 1499 – VN

GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH 1, Họ tên: Phạm Thị Hằng – 1971 – Thái Nguyên 2, Kinh nghiệm: 1 năm giúp việc chăm người già 3, Công việc mong muốn: giúp việc chăm người già 4, Hoàn cảnh gia đình: Ly hôn chồng, …

GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH ,CHĂM BÉ- ẢNH 966-VN,B

THÔNG TIN NGƯỜI GIÚP VIỆC  1, Họ tên: Nguyễn Thị Mai – 1962– Hà Nội 2, Kinh nghiệm: 5 năm giúp việc gia đình, giúp việc trông trẻ 3, Công việc mong muốn: giúp việc gia đình, giúp việc trông trẻ 4, Hoàn cảnh …