Chưa được phân loại

GIÚP VIỆC CHĂM NGƯỜI GIÀ-ẢNH-468-NG

GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH 1, Họ tên :Trịnh Thị Chính – 1958-Phó Thọ 2. Kinh nghiệm: 5 năm chăm người già,ốm 3, Công việc mong muốn:chăm người già,ốm 4, Hoàn cảnh :chồng mất,con gái lấy chồng xa 5. Mức lương mong muốn:5trĐÁNH …

GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH,CHĂM BÉ-1625-VN,B

GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH 1, Họ tên :Dương Thị Thiêm– 1960–Bắc Giang 2. Kinh nghiệm:  3 năm giúp việc gia đình, chăm bé 3, Công việc mong muốn:   giúp việc gia đình,chăm bé 4, Hoàn cảnh :ck ở quê, các con đã …

GIÚP VIỆC GIA ĐINH, -1614-VN,B

GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH 1, Họ tên :Trần Thị Kính– 1958 –Phú Thọ 2. Kinh nghiệm:  chưa kinh nghiệm 3, Công việc mong muốn:giúp việc gia đình 4, Hoàn cảnh :ck mất , 2 con đã lớn 5. Mức lương mong muốn:4,5tr …

mail order bride