Chưa được phân loại

Osin thời hiện đại

Osin thời hiện đại

GIÚP VIỆC CHĂM NGƯỜI GIÀ-ẢNH-468-NG

GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH 1, Họ tên :Trịnh Thị Chính – 1958-Phó Thọ 2. Kinh nghiệm: 5 năm chăm người già,ốm 3, Công việc mong muốn:chăm người già,ốm 4, Hoàn cảnh :chồng mất,con gái lấy chồng xa 5. Mức …

GIÚP VIỆC GIA ĐINH, -1614-VN,B

GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH 1, Họ tên :Trần Thị Kính– 1958 –Phú Thọ 2. Kinh nghiệm:  chưa kinh nghiệm 3, Công việc mong muốn:giúp việc gia đình 4, Hoàn cảnh :ck mất , 2 con đã lớn 5. Mức …

GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH – ẢNH 1570 – VN

GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH 1, Họ tên:Hoàng  Thị Bình – 1964 – Bắc Kạn 2, Kinh nghiệm: 1 năm giúp việc gia đình, 3, Công việc mong muốn:giúp việc gia đình, 4, Hoàn cảnh gia đình:ck ở quê , …

buy viagra online