Chưa được phân loại

GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH – ẢNH 1570 – VN

GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH 1, Họ tên:Hoàng  Thị Bình – 1964 – Bắc Kạn 2, Kinh nghiệm: 1 năm giúp việc gia đình, 3, Công việc mong muốn:giúp việc gia đình, 4, Hoàn cảnh gia đình:ck ở quê , con đã lớn   …

GIÚP VIỆC GIA ĐINH – ẢNH 1482-VN

GIÚP VIỆC GIA ĐINH 1, Họ tên: Cao Thị Thúy – 1962- Thái Binh 2, Kinh nghiệm: 3 năm giúp việc gia đình 3, Công việc mong muốn: giúp việc gia đình 4, Hoàn cảnh gia đình: đã ly dị ck , …

GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH – ẢNH 1499 – VN

GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH 1, Họ tên: Phạm Thị Hằng – 1971 – Thái Nguyên 2, Kinh nghiệm: 1 năm giúp việc chăm người già 3, Công việc mong muốn: giúp việc chăm người già 4, Hoàn cảnh gia đình: Ly hôn chồng, …