Chưa được phân loại

GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH ,CHĂM BÉ- ẢNH 966-VN,B

THÔNG TIN NGƯỜI GIÚP VIỆC  1, Họ tên: Nguyễn Thị Mai – 1962– Hà Nội 2, Kinh nghiệm: 5 năm giúp việc gia đình, giúp việc trông trẻ 3, Công việc mong muốn: giúp việc gia đình, giúp việc trông trẻ 4, Hoàn cảnh …