Chưa được phân loại

Osin thời hiện đại

Osin thời hiện đại

GIÚP VIỆC CHĂM NGƯỜI GIÀ-ẢNH-468-NG

GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH 1, Họ tên :Trịnh Thị Chính – 1958-Phó Thọ 2. Kinh nghiệm: 5 năm chăm người già,ốm 3, Công việc mong muốn:chăm người già,ốm 4, Hoàn cảnh :chồng mất,con gái lấy chồng xa 5. Mức …

GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH,CHĂM BÉ-1625-VN,B

GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH 1, Họ tên :Dương Thị Thiêm– 1960–Bắc Giang 2. Kinh nghiệm:  3 năm giúp việc gia đình, chăm bé 3, Công việc mong muốn:   giúp việc gia đình,chăm bé 4, Hoàn cảnh :ck ở quê, …

buy viagra online