Người giúp việc

GIÚP VIỆC CHĂM NGƯỜI GIÀ- ẢNH 1285- NG

THÔNG TIN NGƯỜI GIÚP VIỆC 1, Họ tên: Hà Thị Phẩm – 1973 – Thái Nguyên 2, Kinh nghiệm: 3 năm giúp việc chăm người già liệt 3, Công việc mong muốn: Giúp việc chăm người già 4, Hoàn cảnh gia đình: …

GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH- ẢNH 1279- VN

THÔNG TIN NGƯỜI GIÚP VIỆC 1, Họ tên: Nguyễn Thị Nhung – 1964 – Thái Bình 2, Kinh nghiệm: 2 năm giúp việc gia đình 3, Công việc mong muốn: Giúp việc gia đình 4, Hoàn cảnh gia đình: Chồng ở quê, …