Người giúp việc

16930894_689715564531923_373334674_o

GIÚP VIỆC CHĂM BÉ Ở LẠI NHÀ- ẢNH 891- VN B

THÔNG TIN NGƯỜI GIÚP VIỆC 1, Họ tên: Phạm Thị Hòa – 1959 – Thái Bình 2, Kinh nghiệm: 6 năm giúp việc gia đình, chăm bé nhỏ 3, Công việc mong muốn: giúp việc gia đình, chăm em bé, chăm người già khỏe 4, Hoàn cảnh …
16910890_1226423134093692_1754163863_o

GIÚP VIỆC Ở LẠI NHÀ- ẢNH 889- VN NG

THÔNG TIN NGƯỜI GIÚP VIỆC 1, Họ tên: Bùi Thị Lương- 1963- Thanh Hóa 2, Kinh nghiệm: 12 năm giúp việc gia đình, người già 3, Công việc mong muốn: giúp việc gia đình, chăm người già 4, Hoàn cảnh gia đình: độc …
16930546_689267514576728_1383572984_o

DỊCH VỤ GIÚP VIỆC NHÀ- ẢNH 888- VN B

THÔNG TIN NGƯỜI GIÚP VIỆC 1, Họ tên: Lê Thị Bính- 1967- Thanh Hóa 2, Kinh nghiệm: 2 năm giúp việc gia đình, chăm bé, người già 3, Công việc mong muốn: giúp việc gia đình, chăm bé 4, Hoàn cảnh gia đình: chồng …
16880718_689242961245850_287409040_o

DỊCH VỤ GIÚP VIỆC NHÀ- ẢNH 887- VN

THÔNG TIN NGƯỜI GIÚP VIỆC 1, Họ tên: Phạm Thị Huệ- 1979- Hà Nam 2, Kinh nghiệm: 4 năm giúp việc gia đình, người già 3, Công việc mong muốn: giúp việc gia đình, chăm người già 4, Hoàn cảnh gia đình: đã ly dị …
16931243_689242617912551_499258301_o

DỊCH VỤ GIÚP VIỆC NHÀ- ẢNH 886- VN B QA

THÔNG TIN NGƯỜI GIÚP VIỆC 1, Họ tên: Nguyễn Thị Diện- 1992- Mỹ Đức Hà Nội 2, Kinh nghiệm: giúp việc gia đình, chăm bé, quán ăn 3, Công việc mong muốn: giúp việc gia đình, chăm bé, quán ăn 4, Hoàn cảnh gia …
16833209_1222829821119690_662473667_o

DỊCH VỤ GIÚP VIỆC NHÀ- ẢNH 885- VN QA

THÔNG TIN NGƯỜI GIÚP VIỆC 1, Họ tên: Nguyễn Thị Viền- 1968- Thanh Hóa 2, Kinh nghiệm: giúp việc gia đình, chăm bé, quán ăn 3, Công việc mong muốn: giúp việc gia đình, quán ăn 4, Hoàn cảnh gia đình: chồng  mất, con lớn đã …
16831437_1204308536354547_2009622126_n

NGƯỜI GIÚP VIỆC TRÔNG TRẺ- ẢNH 884- VN B

THÔNG TIN NGƯỜI GIÚP VIỆC 1, Họ tên: Trịnh Thị Cương- 1970- Thanh Hóa 2, Kinh nghiệm: 4 năm giúp việc gia đình, chăm bé 3, Công việc mong muốn: giúp việc gia đình, chăm bé 4, Hoàn cảnh gia đình: chồng oqr quê, …