Người giúp việc

GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH – ẢNH 1486 -VN

GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH 1, Họ tên: Trần Thị Tuyết – 1974 – Hà Nam 2, Kinh nghiệm: 10 năm giúp việc gia đình 3, Công việc mong muốn: giúp việc gia đình 4, Hoàn cảnh gia đình: Chồng đi làm xa, …

GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH – ẢNH 1485 -VN

GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH 1, Họ tên: Hoàng Thị Dụng – 1964 – Thanh Hóa 2, Kinh nghiệm: 5 năm giúp việc gia đình 3, Công việc mong muốn: giúp việc gia đình 4, Hoàn cảnh gia đình: Chồng mất, các con …

GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH – ẢNH 1484 -VN

GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH 1, Họ tên: Nguyễn Ngọc Anh – 1980 – Quảng Ninh 2, Kinh nghiệm: 5 năm giúp việc gia đình 3, Công việc mong muốn: giúp việc gia đình 4, Hoàn cảnh gia đình: Độc thân 5. Mức …

GIÚP VIỆC TRÔNG TRẺ – ẢNH 1483 -B

GIÚP VIỆC TRÔNG TRẺ 1, Họ tên: Trần Thị Thu – 1994 – Đắc Lắc 2, Kinh nghiệm: 1 năm giúp việc trông trẻ 3, Công việc mong muốn: giúp việc trông trẻ 4, Hoàn cảnh gia đình: Chồng ở quê, con …

GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH – ẢNH 1482 -VN

GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH 1, Họ tên: Nguyễn Thị Thư – 1978 – Thanh Hóa 2, Kinh nghiệm: Nhiều năm kinh nghiệm giúp việc gia đình ở nước ngoài 3, Công việc mong muốn: giúp việc gia đình, giúp việc trông trẻ …

GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH – ẢNH 1480 – VN

GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH 1, Họ tên: Nguyễn Thị Hà – 1960 – Phú Thọ 2, Kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm giúp việc gia đình, nấu ăn 3, Công việc mong muốn: giúp việc gia đình, nấu ăn 4, Hoàn cảnh gia …