Người giúp việc

GIÚP VIỆC TRÔNG TRẺ – ẢNH 1478- B

GIÚP VIỆC TRÔNG TRẺ 1, Họ tên: Nguyễn Thị Đào – 1965 – Thanh Hóa 2, Kinh nghiệm: 3 năm giúp việc trông trẻ 3, Công việc mong muốn: giúp việc trông trẻ 4, Hoàn cảnh gia đình: Chồng mất 5. Mức …

GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH – ẢNH 1477- VN

GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH 1, Họ tên: Lê Thị Thanh – 1968 – Thanh Hóa 2, Kinh nghiệm: 3 năm giúp việc gia đình 3, Công việc mong muốn: giúp việc gia đình 4, Hoàn cảnh gia đình: Chồng ở quê, các …

GIÚP VIỆC TRÔNG TRẺ – ẢNH 1475- B

GIÚP VIỆC TRÔNG TRẺ 1, Họ tên: Lê Thị Hưng – 1966 – Thanh Hóa 2, Kinh nghiệm: 7 năm giúp việc trông trẻ, giúp việc chăm người già 3, Công việc mong muốn: giúp việc chăm người già, giúp việc trông …

GIÚP VIỆC CHĂM NGƯỜI GIÀ – ẢNH 1473- NG

GIÚP VIỆC CHĂM NGƯỜI GIÀ 1, Họ tên: Đỗ Thị Phượng – 1959 – Tuyên Quang 2, Kinh nghiệm: 1 năm giúp việc chăm người già 3, Công việc mong muốn: giúp việc chăm người già 4, Hoàn cảnh gia đình: Chồng …

ShowBox APK for PC