Người giúp việc

GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH-1602-TV

GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH 1, Họ tên :Đặng Thị Nguyệt – 1968 – Hà Nội 2. Kinh nghiệm:  2 năm giúp việc gia đình 3, Công việc mong muốn: giúp việc gia đinh 4, Hoàn cảnh :ly hôn ck  , các con …

GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH-1600-VN

GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH 1, Họ tên :Hoàng Thị Hường – 1990 – Thanh Hóa 2. Kinh nghiệm:  3 năm giúp việc gia đình 3, Công việc mong muốn: giúp việc gia đình, chăm bé 4, Hoàn cảnh :ck làm ở trên …

GIÚP VIỆC TẠP VỤ-1599-TV

GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH 1, Họ tên :Trần Thị Định – 1973 – Hà Nội 2. Kinh nghiệm:  5 năm giúp việc tạp vụ 3, Công việc mong muốn: giúp việc tạp vụ 4, Hoàn cảnh :ly hôn ck  , các con …

GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH-1597-VN

GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH 1, Họ tên :Đặng Thị Huệ – 1970 – Ninh Bình 2. Kinh nghiệm:  3 năm giúp việc gia đình 3, Công việc mong muốn: giúp việc gia đình 4, Hoàn cảnh ck ở quê  , các con đã …

GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH-1596-VN

GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH 1, Họ tên :Hoàng Thị Lữ– 1956 – Hà Giang 2. Kinh nghiệm:  1 năm giúp việc gia đình 3, Công việc mong muốn: giúp việc gia đình 4, Hoàn cảnh ck ở quê  , các con đã …

GIÚP VIỆC TẠP VỤ-1594-TV

GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH 1, Họ tên :Giang Thị Sèo– 1980 – Hà Giang 2. Kinh nghiệm:  1 năm giúp việc gia đình 3, Công việc mong muốn: giúp việc tạp vụ 4, Hoàn cảnh ck ở quê  , các con đã …

GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH-1593- VN

GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH 1, Họ tên :Nguyễn Thị Duyên – 1965 – Yên Bái 2. Kinh nghiệm:  5 năm giúp việc gia đình 3, Công việc mong muốn: giúp việc gia đình 4, Hoàn cảnh:ck mất , các con đã xây dựng …

GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH- ẢNH 1591- VN

GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH 1, Họ tên :Phạm Thị Phương – 1963 – Nam Định 2. Kinh nghiệm:  5 năm giúp việc gia đìinh 3, Công việc mong muốn: giúp việc gia đình 4, Hoàn cảnh:ck mất, các con đã xây dựng gia …