Người giúp việc

GIÚP VIỆC CHĂM NGƯỜI GIÀ – ẢNH1001-,NG

THÔNG TIN NGƯỜI GIÚP VIỆC 1, Họ tên Nguyễn Thị Hào– 1972 – Nam Định 2, Kinh nghiệm:2 năm ,  giúp việc gia đình,giúp việc chăm người già 3, Công việc mong muốn:giúp việc gia đình,  giúp việc chăm người già 4, …