bán hàng

BÁN HÀNG – ẢNH 1458- BH

BÁN HÀNG 1, Họ tên: Nguyễn Thị Thưởng – 2002 – Nghệ An 2, Kinh nghiệm: Bán hàng, phục vụ quán ăn 3, Công việc mong muốn: Bán hàng, phục vụ quán ăn 4, Hoàn cảnh gia đình:  Chưa lập gia đình …