bán hàng

GIÚP VIỆC TẠP VỤ-1610-TV

GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH 1, Họ tên :Đinh Thị Thảo– 1985 –Thanh Hóa 2. Kinh nghiệm:  1 năm  giúp việc tạp vụ 3, Công việc mong muốn:giúp việc tạp vụ 4, Hoàn cảnh :ck ở  quê, các con đã …

BÁN HÀNG – ẢNH 1458- BH

BÁN HÀNG 1, Họ tên: Nguyễn Thị Thưởng – 2002 – Nghệ An 2, Kinh nghiệm: Bán hàng, phục vụ quán ăn 3, Công việc mong muốn: Bán hàng, phục vụ quán ăn 4, Hoàn cảnh gia đình:  Chưa …