bảo vệ

LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG – ẢNH 720 – PT,BV

THÔNG TIN LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG 1, Họ tên:  Trần Văn Hà – 2000 – Thái Bình 2, Kinh nghiệm: 1 năm lao động phổ thông 3, Công việc mong muốn: lao động phổ thông, bảo vệ 4, Hoàn cảnh gia đình: Chưa lập gia …