giúp việc chăm người già

16804598_1222693261133346_1593866035_o

GIÚP VIỆC Ở LẠI NHÀ- ẢNH 882- VN NG

THÔNG TIN NGƯỜI GIÚP VIỆC 1, Họ tên: Đàm Thị Lăng- 1973- Tuyên Quang 2, Kinh nghiệm: 10 năm giúp việc gia đình, người giàm ốm liệt 3, Công việc mong muốn: giúp việc gia đình, chăm người già 4, Hoàn cảnh gia …
16735708_685538211616325_229071754_o

GIÚP VIỆC Ở LẠI NHÀ- ẢNH 879- VN B NG

THÔNG TIN NGƯỜI GIÚP VIỆC 1, Họ tên: Nguyễn Thị Quyết- 1963- Thanh Hóa 2, Kinh nghiệm: dưới 1 năm giúp việc gia đình 3, Công việc mong muốn: giúp việc gia đình, chăm người già, chăm bé 4, Hoàn cảnh gia đình: …
16776790_584244735119077_1299108135_o

CUNG CẤP NGƯỜI GIÚP VIỆC- ẢNH 878- VN NG

THÔNG TIN NGƯỜI GIÚP VIỆC 1, Họ tên: Đinh Thị Kim- 1954- Thanh Hóa 2, Kinh nghiệm: 8 năm giúp việc trông người già, giúp việc gia đình 3, Công việc mong muốn: giúp việc gia đình, chăm người già 4, Hoàn cảnh …
16731571_584244468452437_80456377_o

GIÚP VIỆC Ở LẠI NHÀ- ẢNH 876- VN B NG

THÔNG TIN NGƯỜI GIÚP VIỆC 1, Họ tên: Bùi Thị Quán- 1960- Thanh Hóa 2, Kinh nghiệm: giúp việc trông người già, chăm bé, giúp việc gia đình 3, Công việc mong muốn: giúp việc gia đình, chăm người già, chăm bé 4, …
16763551_584241525119398_62882876_o

GIÚP VIỆC CHĂM NGƯỜI GIÀ- ẢNH 875- VN NG

` THÔNG TIN NGƯỜI GIÚP VIỆC 1, Họ tên: Nguyễn Thị Nhiên – 1956 – Tuyên Quang 2, Kinh nghiệm: giúp việc trông người già, giúp việc gia đình 3, Công việc mong muốn: giúp việc gia đình, chăm người già yếu 4, Hoàn …
16735358_1217920018277337_1425618709_o

GIÚP VIỆC Ở LẠI NHÀ – ẢNH 873 – VN,B,NG

THÔNG TIN NGƯỜI GIÚP VIỆC 1, Họ tên: Nguyễn Thị Lợi – 1964 – Phú Thọ 2, Kinh nghiệm: 4 năm giúp việc trông trẻ, giúp việc gia đình, giúp việc chăm người già 3, Công việc mong muốn: giúp việc gia đình, giúp việc …