giúp việc chăm người già

GIÚP VIỆC CHĂM NGƯỜI GIÀ – ẢNH 1456 – NG

GIÚP VIỆC CHĂM NGƯỜI GIÀ 1, Họ tên: Nguyễn Thị Hường- 1963- Thái Bình 2, Kinh nghiệm: 3 năm kinh nghiệm chăm người già 3, Công việc mong muốn: giúp việc chăm người già 4, Hoàn cảnh gia đình: chồng mất, con đã …