giúp việc chăm người già

GIÚP VIỆC CHĂM NGƯỜI GIÀ-ẢNH-468-NG

GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH 1, Họ tên :Trịnh Thị Chính – 1958-Phó Thọ 2. Kinh nghiệm: 5 năm chăm người già,ốm 3, Công việc mong muốn:chăm người già,ốm 4, Hoàn cảnh :chồng mất,con gái lấy chồng xa 5. Mức …