giúp việc chăm người già

GIÚP VIỆC CHĂM NGƯỜI GIÀ – ẢNH 1473- NG

GIÚP VIỆC CHĂM NGƯỜI GIÀ 1, Họ tên: Đỗ Thị Phượng – 1959 – Tuyên Quang 2, Kinh nghiệm: 1 năm giúp việc chăm người già 3, Công việc mong muốn: giúp việc chăm người già 4, Hoàn cảnh gia đình: Chồng …

GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH – ẢNH 1499 – VN

GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH 1, Họ tên: Phạm Thị Hằng – 1971 – Thái Nguyên 2, Kinh nghiệm: 1 năm giúp việc chăm người già 3, Công việc mong muốn: giúp việc chăm người già 4, Hoàn cảnh gia đình: Ly hôn chồng, …