giúp việc chăm người già

GIÚP VIỆC TRÔNG TRẺ, CHĂM NGƯỜI GIÀ

THÔNG TIN NGƯỜI GIÚP VIỆC  1, Họ tên: Lê Thị Thủy– 1957 – Thanh Hóa 2, Kinh nghiệm: 6 năm giúp việc trông trẻ, chăm người già. 3, Công việc mong muốn: giúp việc trông trẻ, giúp việc chăm người già. 4, Hoàn …