giúp việc gia đình

GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH ,CHĂM BÉ- ẢNH 975-VN,B

THÔNG TIN NGƯỜI GIÚP VIỆC  1, Họ tên: Lý Thị Nguyệt – 1971– Nghệ An 2, Kinh nghiệm: 2 năm giúp việc gia đình, giúp việc trông trẻ 3, Công việc mong muốn: giúp việc gia đình, giúp việc trông trẻ 4, Hoàn cảnh …