giúp việc gia đình

GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH – ẢNH 1399 – VN

GIÚP VIỆC TRÔNG TRẺ 1, Họ tên: Bùi Thị Lý – 1971 – Thanh Hóa 2, Kinh nghiệm: 2 năm giúp việc gia đình, giúp việc trông trẻ 3, Công việc mong muốn: giúp việc gia đình 4, Hoàn cảnh gia đình: …

GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH – ẢNH 1399 – VN

GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH 1, Họ tên: Phạm Thị Hòa – 1956 – Thái Bình 2, Kinh nghiệm: 5 năm giúp việc gia đình 3, Công việc mong muốn: giúp việc gia đình 4, Hoàn cảnh gia đình: Chồng ở quê, các …

GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH – ẢNH 1391 – VN

GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH 1, Họ tên: Đàm Thị Gạt – 1969 – Thái Bình 2, Kinh nghiệm: 8 năm giúp việc gia đình, giúp việc trông trẻ 3, Công việc mong muốn: giúp việc gia đình 4, Hoàn cảnh gia đình: …