giúp việc gia đình

GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH – ẢNH 1017 – VN

THÔNG TIN NGƯỜI GIÚP VIỆC  1, Họ tên: Phạm Thị Trịnh – 1960 – Vĩnh Phúc 2, Kinh nghiệm: 3 năm giúp việc gia đình 3, Công việc mong muốn: giúp việc gia đình, người giúp việc 4, Hoàn cảnh gia đình: Chồng mất, …

GIÚP VIỆC CHĂM NGƯỜI GIÀ – ẢNH1001-,NG

THÔNG TIN NGƯỜI GIÚP VIỆC 1, Họ tên Nguyễn Thị Hào– 1972 – Nam Định 2, Kinh nghiệm:2 năm ,  giúp việc gia đình,giúp việc chăm người già 3, Công việc mong muốn:giúp việc gia đình,  giúp việc chăm người già 4, …