giúp việc gia đình

GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH- ẢNH 1249- VN

THÔNG TIN NGƯỜI GIÚP VIỆC 1, Họ tên: Bùi Thị Thúy – 1962 – Thái Bình 2, Kinh nghiệm: 8 năm giúp việc gia đình, giúp việc trông trẻ 3, Công việc mong muốn: Giúp việc gia đình, giúp việc trông trẻ …

GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH- ẢNH 1246- VN

THÔNG TIN NGƯỜI GIÚP VIỆC 1, Họ tên: Nguyễn Thị Bé – 1958 – Thái Bình 2, Kinh nghiệm: 4 năm giúp việc gia đình 3, Công việc mong muốn: Giúp việc gia đình, đưa đón bé đi lớp 4, Hoàn cảnh …

GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH- ẢNH 1245- VN

THÔNG TIN NGƯỜI GIÚP VIỆC 1, Họ tên: Phạm Thị Nương – 1962 – Thanh Hóa 2, Kinh nghiệm: 6 năm giúp việc gia đình 3, Công việc mong muốn: Giúp việc gia đình 4, Hoàn cảnh gia đình: Chồng mất, các …