giúp việc gia đình

GIÚP VIỆC GIA ĐINH – ẢNH 1482-VN

GIÚP VIỆC GIA ĐINH 1, Họ tên: Cao Thị Thúy – 1962- Thái Binh 2, Kinh nghiệm: 3 năm giúp việc gia đình 3, Công việc mong muốn: giúp việc gia đình 4, Hoàn cảnh gia đình: đã ly dị ck , …

GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH – ẢNH 1477- VN

GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH 1, Họ tên: Lê Thị Thanh – 1968 – Thanh Hóa 2, Kinh nghiệm: 3 năm giúp việc gia đình 3, Công việc mong muốn: giúp việc gia đình 4, Hoàn cảnh gia đình: Chồng ở quê, các …

GIÚP VIỆC TRÔNG TRẺ – ẢNH 1472- B

GIÚP VIỆC TRÔNG TRẺ 1, Họ tên: Vũ Thị Ngát – 1968 – Hà Nam 2, Kinh nghiệm: 1 năm giúp việc gia đình 3, Công việc mong muốn: giúp việc gia đình 4, Hoàn cảnh gia đình: Đã ly hôn, con …

GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH – ẢNH 1471- VN

GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH 1, Họ tên: Lê Thị Thanh Hải – 1969 – Nam Định 2, Kinh nghiệm: 5 năm giúp việc gia đình 3, Công việc mong muốn: giúp việc gia đình 4, Hoàn cảnh gia đình: Chồng ở Huế, các …

GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH – ẢNH 1467- VN

GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH 1, Họ tên: Phùng Thị Mắn – 1963 – Cao Bằng 2, Kinh nghiệm: 1 năm giúp việc gia đình 3, Công việc mong muốn: giúp việc gia đình 4, Hoàn cảnh gia đình: Chồng ở quê, các con …

GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH – ẢNH 1466- VN

GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH 1, Họ tên: Nguyễn Thị Thiện – 1961 – Thái Bình 2, Kinh nghiệm: 3 năm giúp việc gia đình 3, Công việc mong muốn: giúp việc gia đình 4, Hoàn cảnh gia đình: Chồng mất, các con đã …