giúp việc gia đình

16833209_1222829821119690_662473667_o

DỊCH VỤ GIÚP VIỆC NHÀ- ẢNH 885- VN QA

THÔNG TIN NGƯỜI GIÚP VIỆC 1, Họ tên: Nguyễn Thị Viền- 1968- Thanh Hóa 2, Kinh nghiệm: giúp việc gia đình, chăm bé, quán ăn 3, Công việc mong muốn: giúp việc gia đình, quán ăn 4, Hoàn cảnh gia đình: chồng  mất, con lớn đã …
16831437_1204308536354547_2009622126_n

NGƯỜI GIÚP VIỆC TRÔNG TRẺ- ẢNH 884- VN B

THÔNG TIN NGƯỜI GIÚP VIỆC 1, Họ tên: Trịnh Thị Cương- 1970- Thanh Hóa 2, Kinh nghiệm: 4 năm giúp việc gia đình, chăm bé 3, Công việc mong muốn: giúp việc gia đình, chăm bé 4, Hoàn cảnh gia đình: chồng oqr quê, …
16804598_1222693261133346_1593866035_o

GIÚP VIỆC Ở LẠI NHÀ- ẢNH 882- VN NG

THÔNG TIN NGƯỜI GIÚP VIỆC 1, Họ tên: Đàm Thị Lăng- 1973- Tuyên Quang 2, Kinh nghiệm: 10 năm giúp việc gia đình, người giàm ốm liệt 3, Công việc mong muốn: giúp việc gia đình, chăm người già 4, Hoàn cảnh gia …
16805188_585257271684490_850351349_o

GIÚP VIỆC TRÔNG TRẺ- ẢNH 880- VN B

THÔNG TIN NGƯỜI GIÚP VIỆC 1, Họ tên: Quách Thị Cư- 1960- Thanh Hóa 2, Kinh nghiệm: 9 năm giúp việc gia đình, chăm bé 3, Công việc mong muốn: giúp việc gia đình, chăm bé 4, Hoàn cảnh gia đình: Độc thân …
16735708_685538211616325_229071754_o

GIÚP VIỆC Ở LẠI NHÀ- ẢNH 879- VN B NG

THÔNG TIN NGƯỜI GIÚP VIỆC 1, Họ tên: Nguyễn Thị Quyết- 1963- Thanh Hóa 2, Kinh nghiệm: dưới 1 năm giúp việc gia đình 3, Công việc mong muốn: giúp việc gia đình, chăm người già, chăm bé 4, Hoàn cảnh gia đình: …
16776790_584244735119077_1299108135_o

CUNG CẤP NGƯỜI GIÚP VIỆC- ẢNH 878- VN NG

THÔNG TIN NGƯỜI GIÚP VIỆC 1, Họ tên: Đinh Thị Kim- 1954- Thanh Hóa 2, Kinh nghiệm: 8 năm giúp việc trông người già, giúp việc gia đình 3, Công việc mong muốn: giúp việc gia đình, chăm người già 4, Hoàn cảnh …
16731571_584244468452437_80456377_o

GIÚP VIỆC Ở LẠI NHÀ- ẢNH 876- VN B NG

THÔNG TIN NGƯỜI GIÚP VIỆC 1, Họ tên: Bùi Thị Quán- 1960- Thanh Hóa 2, Kinh nghiệm: giúp việc trông người già, chăm bé, giúp việc gia đình 3, Công việc mong muốn: giúp việc gia đình, chăm người già, chăm bé 4, …