giúp việc ngày tết

GIÚP VIỆC NGÀY TẾT – ẢNH T1347 – NG, VN

GIÚP VIỆC NGÀY TẾT 1, Họ và tên: Phạm Thị Thanh – 1964 – Phú Thọ 2, Công việc mong muốn: giúp việc gia đình, giúp việc người già 3, Hoàn cảnh gia đình: Chồng ở quê, các con đã lớn 4, Thời gian mong …

GIÚP VIỆC NGÀY TẾT – ẢNH T1345 – B, VN

GIÚP VIỆC NGÀY TẾT 1, Họ và tên: Đỗ Thị Diễn – 1960 – Hà Nội 2, Công việc mong muốn: giúp việc gia đình, giúp việc trông trẻ 3, Hoàn cảnh gia đình: Chồng mất, các con đã lập gia đình 4, Thời …

GIÚP VIỆC NGÀY TẾT – ẢNH T1344 – NG

GIÚP VIỆC NGÀY TẾT 1, Họ và tên: Nguyễn Thị Thơ – 1971 – Bắc Giang 2, Công việc mong muốn: giúp việc chăm người già 3, Kinh nghiệm: 1 năm giúp việc chăm người già 4, Thời gian làm Tết: 27/12 đến 7/1 …

GIÚP VIỆC NGÀY TẾT – ẢNH T1342 – VN, NG

NGƯỜI GIÚP VIỆC NGÀY TẾT 1, Họ và tên: Lương Thị Vui – 1972 – Hải Dương 2, Công việc mong muốn: giúp việc chăm người già 3, Thời gian đi làm: 25/12 âm đến ra giêng 4, Mức lương mong muốn: 500k/ngày ĐÁNH GIÁ …

GIÚP VIỆC NGÀY TẾT – ẢNH T1341 – VN, B

NGƯỜI GIÚP VIỆC NGÀY TẾT 1, Họ và tên: Phạm Thị Hoài – 1981 – Thái Bình 2, Công việc mong muốn: giúp việc gia đình, giúp việc trông trẻ 3, Thời gian đi làm: 25/12 âm đến 5/1 âm 4, Mức lương mong muốn: …

GIÚP VIỆC NGÀY TẾT – ẢNH T1340 – VN, NG

NGƯỜI GIÚP VIỆC NGÀY TẾT 1, Họ và tên: Chị Bình – 1979 – Hà Nội 2, Công việc mong muốn: giúp việc gia đình, giúp việc chăm người già 3, Thời gian đi làm: 25/12 âm đến 5/1 âm 4, Mức lương mong muốn: …