giúp việc ngày tết

GIÚP VIỆC NGÀY TẾT – ẢNH T1344 – NG

GIÚP VIỆC NGÀY TẾT 1, Họ và tên: Nguyễn Thị Thơ – 1971 – Bắc Giang 2, Công việc mong muốn: giúp việc chăm người già 3, Kinh nghiệm: 1 năm giúp việc chăm người già 4, Thời gian làm Tết: …