giúp việc nhà

GIÚP VIỆC NHÀ – ẢNH 647 – VN,B13,NG

THÔNG TIN NGƯỜI GIÚP VIỆC 1, Họ tên: Phùng Thị Thành – 1960 – Hà Nội 2, Kinh nghiệm: 5 năm giúp việc gia đình,chăm bé lớn đi trẻ 3, Công việc: giúp việc gia đình, chăm bé lớn, chăm người già …

GIÚP VIỆC NHÀ – TN 649 – VN

THÔNG TIN NGƯỜI GIÚP VIỆC 1, Họ tên: Triệu Thị Oai – 1977 – Yên Bái 2, Kinh nghiệm: 1 năm giúp việc gia đình 3, Công việc: giúp việc gia đình 4, Hoàn cảnh: chồng ở quê, 2 con đã lớn …