giúp việc nhà

GIÚP VIỆC NHÀ – TN 649 – VN

THÔNG TIN NGƯỜI GIÚP VIỆC 1, Họ tên: Triệu Thị Oai – 1977 – Yên Bái 2, Kinh nghiệm: 1 năm giúp việc gia đình 3, Công việc: giúp việc gia đình 4, Hoàn cảnh: chồng ở quê, 2 …