giúp việc nhà hàng

GIÚP VIỆC TẠP VỤ-1599-TV

GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH 1, Họ tên :Trần Thị Định – 1973 – Hà Nội 2. Kinh nghiệm:  5 năm giúp việc tạp vụ 3, Công việc mong muốn: giúp việc tạp vụ 4, Hoàn cảnh :ly hôn ck  , các con …

GIÚP VIỆC TẠP VỤ-1594-TV

GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH 1, Họ tên :Giang Thị Sèo– 1980 – Hà Giang 2. Kinh nghiệm:  1 năm giúp việc gia đình 3, Công việc mong muốn: giúp việc tạp vụ 4, Hoàn cảnh ck ở quê  , các con đã …