giúp việc nhà hàng

Giúp việc nhà hàng-656-NH

GIÚP VIỆC NHÀ HÀNG 1, Họ tên :Kha Thị Hồng Viên – 1995 – NGHỆ AN 2. Kinh nghiệm:Đã từng làm phục vụ ở Hải Xồm 3, Công việc mong muốn:làm giúp việc nhà hàng 4, Hoàn cảnh: Chưa có gia đình …

GIÚP VIỆC TẠP VỤ-1610-TV

GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH 1, Họ tên :Đinh Thị Thảo– 1985 –Thanh Hóa 2. Kinh nghiệm:  1 năm  giúp việc tạp vụ 3, Công việc mong muốn:giúp việc tạp vụ 4, Hoàn cảnh :ck ở  quê, các con đã lớn 5. Mức …

GIÚP VIỆC TẠP VU-1604-TV

GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH 1, Họ tên :Chu Thị Oanh– 2004 – Nghệ An 2. Kinh nghiệm:  2 tháng làm tạp vụ quán bia 3, Công việc mong muốn:tạp vụ 4, Hoàn cảnh :Độc Thân 5. Mức lương mong muốn: 5tr ĐÁNH …

GIÚP VIỆC TẠP VỤ-1599-TV

GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH 1, Họ tên :Trần Thị Định – 1973 – Hà Nội 2. Kinh nghiệm:  5 năm giúp việc tạp vụ 3, Công việc mong muốn: giúp việc tạp vụ 4, Hoàn cảnh :ly hôn ck  , các con …

GIÚP VIỆC TẠP VỤ-1594-TV

GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH 1, Họ tên :Giang Thị Sèo– 1980 – Hà Giang 2. Kinh nghiệm:  1 năm giúp việc gia đình 3, Công việc mong muốn: giúp việc tạp vụ 4, Hoàn cảnh ck ở quê  , các con đã …