giúp việc nhà hàng

GIÚP VIỆC TẠP VỤ-1610-TV

GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH 1, Họ tên :Đinh Thị Thảo– 1985 –Thanh Hóa 2. Kinh nghiệm:  1 năm  giúp việc tạp vụ 3, Công việc mong muốn:giúp việc tạp vụ 4, Hoàn cảnh :ck ở  quê, các con đã …

GIÚP VIỆC TẠP VU-1604-TV

GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH 1, Họ tên :Chu Thị Oanh– 2004 – Nghệ An 2. Kinh nghiệm:  2 tháng làm tạp vụ quán bia 3, Công việc mong muốn:tạp vụ 4, Hoàn cảnh :Độc Thân 5. Mức lương mong …

GIÚP VIỆC TẠP VỤ-1599-TV

GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH 1, Họ tên: Trần Thị Định – 1973 – Hà Nội 2, Kinh nghiệm: 5 năm giúp việc tạp vụ 3, Công việc mong muốn: Giúp việc tạp vụ 4, Hoàn cảnh: ly hôn chồng, …