giúp việc nhà hàng

DỊCH VỤ GIÚP VIỆC NHÀ- ẢNH 886- VN B QA

THÔNG TIN NGƯỜI GIÚP VIỆC 1, Họ tên: Nguyễn Thị Diện- 1992- Mỹ Đức Hà Nội 2, Kinh nghiệm: giúp việc gia đình, chăm bé, quán ăn 3, Công việc mong muốn: giúp việc gia đình, chăm bé, quán ăn 4, Hoàn cảnh gia …

DỊCH VỤ GIÚP VIỆC NHÀ- ẢNH 885- VN QA

THÔNG TIN NGƯỜI GIÚP VIỆC 1, Họ tên: Nguyễn Thị Viền- 1968- Thanh Hóa 2, Kinh nghiệm: giúp việc gia đình, chăm bé, quán ăn 3, Công việc mong muốn: giúp việc gia đình, quán ăn 4, Hoàn cảnh gia đình: chồng  mất, con lớn đã …

GIÚP VIỆC Ở LẠI NHÀ- ẢNH 820- VN QA NG

THÔNG TIN NGƯỜI GIÚP VIỆC 1, Họ tên:  Triệu Thị Khương- 1990- Yên Bái 2, Kinh nghiệm: 3 năm giúp việc gia đình chăm bé 3, Công việc mong muốn: giúp việc gia đình, chăm người già, quán ăn 4, Hoàn cảnh …

GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH – ẢNH 814 – VN QA

THÔNG TIN NGƯỜI GIÚP VIỆC 1, Họ tên: Đinh Thị Định – 1970 – Ninh Bình 2, Kinh nghiệm: 3, Công việc mong muốn: giúp việc gia đình, giúp việc quán ăn 4, Hoàn cảnh gia đình: ly hôn, 3 con đã lớn ( 1 …

TẠP VỤ NHÀ HÀNG – ẢNH 724 – VN,TV

THÔNG TIN NGƯỜI GIÚP VIỆC 1, Họ tên: Vũ Thị Mây  – 1991 – Thanh Hóa 2, Kinh nghiệm: Giúp việc gia đình, tạp vụ nhà hàng 3, Công việc mong muốn: giúp việc gia đình, tạp vụ nhà hàng 4, Hoàn cảnh …