giúp việc nhà nghỉ

GIÚP VIỆC NHÀ NGHỈ – ẢNH 1429 – NN

GIÚP VIỆC NHÀ NGHỈ 1, Họ tên: Nguyễn Thị Ngọc – 1990 – Hà Nội 2, Kinh nghiệm: 4 năm giúp việc nhà nghỉ 3, Công việc mong muốn: giúp việc nhà nghỉ 4, Hoàn cảnh gia đình: Đã li dị, con học …