giúp việc nhà nghỉ

GIÚP VIỆC TẠP VỤ, GIÚP VIỆC NHÀ NGHỈ – 1667 – TV,NN

Cô hiền lành, sức khỏe tốt, chăm chỉ không ngại việc.Cô có kinh nghiệm 10 năm giúp việc tạp vụ.