giúp việc quán cơm

GIÚP VIỆC QUÁN CƠM- ẢNH 1419 – QC

GIÚP VIỆC QUÁN CƠM 1, Họ tên: Nguyễn Thị La – 1963 – Thái Bình 2, Kinh nghiệm: 1 năm giúp việc gia đình 3, Công việc mong muốn: giúp việc gia đình 4, Hoàn cảnh gia đình: Độc thân 5. Mức lương …

GIÚP VIỆC NGÀY TẾT- ẢNH 1187- VN,QC

THÔNG TIN NGƯỜI GIÚP VIỆC 1, Họ tên: Phạm Thúy Hạnh – 1963 – Hải Dương 2, Kinh nghiệm: giúp việc gia đình, giúp việc quán ăn 3, Công việc mong muốn: giúp việc gia đình, giúp việc quán ăn 4, Hoàn …