giúp việc quán cơm

GIÚP VIỆC NGÀY TẾT- ẢNH 1187- VN,QC

THÔNG TIN NGƯỜI GIÚP VIỆC 1, Họ tên: Phạm Thúy Hạnh – 1963 – Hải Dương 2, Kinh nghiệm: giúp việc gia đình, giúp việc quán ăn 3, Công việc mong muốn: giúp việc gia đình, giúp việc quán ăn 4, Hoàn …