giúp việc quán cơm

TẠP VỤ QUÁN ĂN – ẢNH 1583- TV

GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH 1, Họ tên :Lê Thị Kiều Oanh   – 1968 – Thái Bình 2. Kinh nghiệm:  1 năm giúp việc tạp vụ quán ăn 3, Công việc mong muốn: giúp việc tạp vụ quán ăn 4, …

TẠP VỤ QUÁN ĂN – ẢNH 1583- TV

GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH 1, Họ tên : lLê Thị Khánh Hạ  – 1997 – Thái Bình 2. Kinh nghiệm:  năm giúp việc tạp vụ quán ăn 3, Công việc mong muốn: giúp việc tạp vụ quán ăn 4, …