giúp việc tạp vụ

GIÚP VIỆC TẠP VỤ, GIÚP VIỆC NHÀ NGHỈ – 1667 – TV,NN

Cô hiền lành, sức khỏe tốt, chăm chỉ không ngại việc.Cô có kinh nghiệm 10 năm giúp việc tạp vụ.

GIÚP VIỆC TẠP VỤ – 1599 – TV

THÔNG TIN GIÚP VIỆC 1, Họ tên: Trần Thị Định – 1973 – Hà Nội 2, Kinh nghiệm: 5 năm giúp việc tạp vụ 3, Công việc mong muốn: Giúp việc tạp vụ 4, Hoàn cảnh: Ly hôn chồng, …