giúp việc trông trẻ

16831437_1204308536354547_2009622126_n

NGƯỜI GIÚP VIỆC TRÔNG TRẺ- ẢNH 884- VN B

THÔNG TIN NGƯỜI GIÚP VIỆC 1, Họ tên: Trịnh Thị Cương- 1970- Thanh Hóa 2, Kinh nghiệm: 4 năm giúp việc gia đình, chăm bé 3, Công việc mong muốn: giúp việc gia đình, chăm bé 4, Hoàn cảnh gia đình: chồng oqr quê, …
16805188_585257271684490_850351349_o

GIÚP VIỆC TRÔNG TRẺ- ẢNH 880- VN B

THÔNG TIN NGƯỜI GIÚP VIỆC 1, Họ tên: Quách Thị Cư- 1960- Thanh Hóa 2, Kinh nghiệm: 9 năm giúp việc gia đình, chăm bé 3, Công việc mong muốn: giúp việc gia đình, chăm bé 4, Hoàn cảnh gia đình: Độc thân …
16735708_685538211616325_229071754_o

GIÚP VIỆC Ở LẠI NHÀ- ẢNH 879- VN B NG

THÔNG TIN NGƯỜI GIÚP VIỆC 1, Họ tên: Nguyễn Thị Quyết- 1963- Thanh Hóa 2, Kinh nghiệm: dưới 1 năm giúp việc gia đình 3, Công việc mong muốn: giúp việc gia đình, chăm người già, chăm bé 4, Hoàn cảnh gia đình: …
16731571_584244468452437_80456377_o

GIÚP VIỆC Ở LẠI NHÀ- ẢNH 876- VN B NG

THÔNG TIN NGƯỜI GIÚP VIỆC 1, Họ tên: Bùi Thị Quán- 1960- Thanh Hóa 2, Kinh nghiệm: giúp việc trông người già, chăm bé, giúp việc gia đình 3, Công việc mong muốn: giúp việc gia đình, chăm người già, chăm bé 4, …
16735358_1217920018277337_1425618709_o

GIÚP VIỆC Ở LẠI NHÀ – ẢNH 873 – VN,B,NG

THÔNG TIN NGƯỜI GIÚP VIỆC 1, Họ tên: Nguyễn Thị Lợi – 1964 – Phú Thọ 2, Kinh nghiệm: 4 năm giúp việc trông trẻ, giúp việc gia đình, giúp việc chăm người già 3, Công việc mong muốn: giúp việc gia đình, giúp việc …