giúp việc trông trẻ

GIÚP VIỆC TRÔNG TRẺ – ẢNH 1483 -B

GIÚP VIỆC TRÔNG TRẺ 1, Họ tên: Trần Thị Thu – 1994 – Đắc Lắc 2, Kinh nghiệm: 1 năm giúp việc trông trẻ 3, Công việc mong muốn: giúp việc trông trẻ 4, Hoàn cảnh gia đình: Chồng ở quê, con …

GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH – ẢNH 1480 – VN

GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH 1, Họ tên: Nguyễn Thị Hà – 1960 – Phú Thọ 2, Kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm giúp việc gia đình, nấu ăn 3, Công việc mong muốn: giúp việc gia đình, nấu ăn 4, Hoàn cảnh gia …