giúp việc trông trẻ

GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH ,CHĂM BÉ- ẢNH 975-VN,B

THÔNG TIN NGƯỜI GIÚP VIỆC  1, Họ tên: Lý Thị Nguyệt – 1971– Nghệ An 2, Kinh nghiệm: 2 năm giúp việc gia đình, giúp việc trông trẻ 3, Công việc mong muốn: giúp việc gia đình, giúp việc trông trẻ 4, Hoàn cảnh …

GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH ,CHĂM BÉ- ẢNH 966-VN,B

THÔNG TIN NGƯỜI GIÚP VIỆC  1, Họ tên: Nguyễn Thị Mai – 1962– Hà Nội 2, Kinh nghiệm: 5 năm giúp việc gia đình, giúp việc trông trẻ 3, Công việc mong muốn: giúp việc gia đình, giúp việc trông trẻ 4, Hoàn cảnh …

GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH ,CHĂM BÉ- ẢNH 965-VN,B

THÔNG TIN NGƯỜI GIÚP VIỆC  1, Họ tên: Lương Thị Thuận – 1958 – Phú Thọ 2, Kinh nghiệm: 15 năm giúp việc gia đình, giúp việc trông trẻ 3, Công việc mong muốn: giúp việc gia đình, giúp việc trông trẻ 4, Hoàn cảnh gia …