giúp việc trông trẻ

GIÚP VIỆC CHĂM BÉ-1630-B

GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH 1, Họ tên :Nguyễn Thị Bình– 1960–Hà Nội 2. Kinh nghiệm:  5 năm giúp việc gia đình, chăm bé 3, Công việc mong muốn:   giúp việc gia đình,chăm bé 4, Hoàn cảnh :ck ở quê, các con đã …

GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH,CHĂM BÉ-1625-VN,B

GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH 1, Họ tên :Dương Thị Thiêm– 1960–Bắc Giang 2. Kinh nghiệm:  3 năm giúp việc gia đình, chăm bé 3, Công việc mong muốn:   giúp việc gia đình,chăm bé 4, Hoàn cảnh :ck ở quê, các con đã …