giúp việc trông trẻ

GIÚP VIỆC TRÔNG TRẺ – ẢNH 1401 – B

GIÚP VIỆC TRÔNG TRẺ 1, Họ tên: Trịnh Thị Mai – 1963 -Vĩnh Phúc 2, Kinh nghiệm: Nhiều năm giúp việc trông trẻ 3, Công việc mong muốn: giúp việc trông trẻ 4, Hoàn cảnh gia đình: Chồng ở quê, các con …