hành vi của trẻ

TRẺ BẮT CHƯỚC HÀNH VI CỦA CHA MẸ

Đứa trẻ tâm hồn như một tờ giấy trắng, chúng sẽ lắng nghe, học tập và lặp lại mọi hành vi mà chúng cảm thấy thích thú và tò mò. Trong cuộc sống nhiều khi chúng ta phát ngôn …