lao động phổ thông

LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG – ẢNH 809 – LDPT

THÔNG TIN NGƯỜI GIÚP VIỆC 1, Họ tên: Nguyễn Văn Điệp – 1988 – Phú Thọ 2, Kinh nghiệm: làm công ty may 3, Công việc mong muốn: lao động phổ thông 4, Hoàn cảnh gia đình: chưa xây dựng gia đình 5, Mức lương mong …

LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG – ẢNH 787 – LDPT

THÔNG TIN NGƯỜI GIÚP VIỆC 1, Họ tên: Sùng A Lầu – 1991 – Yên Bái 2, Kinh nghiệm: công nhân khu công nghiệp, lao động phổ thông 3, Công việc mong muốn: lao động phổ thông 4, Hoàn cảnh gia đình: chưa lập …

LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG – ẢNH 762 – LDPT

THÔNG TIN LAO ĐỘNG 1, Họ tên: Nguyễn Ngọc Trung – 1991 – Thái Nguyên 2, Kinh nghiệm: Bán quần áo kinh doanh 3, Công việc mong muốn: Lao động phổ thông 4, Hoàn cảnh gia đình:  Bố mẹ ở quê, chưa lập gia đình …

TẠP VỤ NHÀ HÀNG – ẢNH 724 – VN,TV

THÔNG TIN NGƯỜI GIÚP VIỆC 1, Họ tên: Vũ Thị Mây  – 1991 – Thanh Hóa 2, Kinh nghiệm: Giúp việc gia đình, tạp vụ nhà hàng 3, Công việc mong muốn: giúp việc gia đình, tạp vụ nhà hàng 4, Hoàn cảnh …