lao động phổ thông

GIÚP VIỆC LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG-1632

GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH 1, Họ tên :Lò Thị Hưng -2000–Thanh Hóa 2. Kinh nghiệm:  chưa đi làm 3, Công việc mong muốn: Bán hàng , tạp vụ ,nhà nghỉ 4, Hoàn cảnh :Độc thân 5. Mức lương mong …

GIÚP VIỆC LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG-1631

GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH 1, Họ tên :Vi Văn Hắng– 1993–Thanh Hóa 2. Kinh nghiệm:  chưa đi làm 3, Công việc mong muốn: Hàn xì , bán hàng, Lái xe 4, Hoàn cảnh :Độc thân 5. Mức lương mong …