người giúp việc

GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH, – ẢNH 1022 – VN

THÔNG TIN NGƯỜI GIÚP VIỆC  1, Họ tên: Trần Thị Phương- 1969 – Nam Định 2, Kinh nghiệm: 6 năm giúp việc gia đình, 3, Công việc mong muốn: giúp việc gia đình 4, Hoàn cảnh gia đình: ck mất , con …

GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH – ẢNH 1017 – VN

THÔNG TIN NGƯỜI GIÚP VIỆC  1, Họ tên: Phạm Thị Trịnh – 1960 – Vĩnh Phúc 2, Kinh nghiệm: 3 năm giúp việc gia đình 3, Công việc mong muốn: giúp việc gia đình, người giúp việc 4, Hoàn cảnh gia đình: Chồng mất, …