người giúp việc

GVGD,CHĂM BÉ-ANH-469-VN,B

GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH 1, Họ tên :Vũ Thị Cúc -1963- Bắc Giang 2. Kinh nghiệm:2 năm giúp việc GĐ,chăm bé 3, Công việc mong muốn:giúp việc GĐ,chăm bé 4, Hoàn cảnh :chồng mất,các con ở miền nam 5. …

GIÚP VIỆC CHĂM NGƯỜI GIÀ-ẢNH-468-NG

GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH 1, Họ tên :Trịnh Thị Chính – 1958-Phó Thọ 2. Kinh nghiệm: 5 năm chăm người già,ốm 3, Công việc mong muốn:chăm người già,ốm 4, Hoàn cảnh :chồng mất,con gái lấy chồng xa 5. Mức …