người giúp việc

GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH-1597-VN

GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH 1, Họ tên :Đặng Thị Huệ – 1970 – Ninh Bình 2. Kinh nghiệm:  3 năm giúp việc gia đình 3, Công việc mong muốn: giúp việc gia đình 4, Hoàn cảnh ck ở quê  , các con đã …

GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH-1596-VN

GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH 1, Họ tên :Hoàng Thị Lữ– 1956 – Hà Giang 2. Kinh nghiệm:  1 năm giúp việc gia đình 3, Công việc mong muốn: giúp việc gia đình 4, Hoàn cảnh ck ở quê  , các con đã …

GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH-1593- VN

GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH 1, Họ tên :Nguyễn Thị Duyên – 1965 – Yên Bái 2. Kinh nghiệm:  5 năm giúp việc gia đình 3, Công việc mong muốn: giúp việc gia đình 4, Hoàn cảnh:ck mất , các con đã xây dựng …

GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH- ẢNH 1591- VN

GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH 1, Họ tên :Phạm Thị Phương – 1963 – Nam Định 2. Kinh nghiệm:  5 năm giúp việc gia đìinh 3, Công việc mong muốn: giúp việc gia đình 4, Hoàn cảnh:ck mất, các con đã xây dựng gia …

GIÚP VIỆC VIỆC GIA ĐÌNH 1568-VN

GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH 1, Họ tên: Nguyễn Thị Lan – 1972- Hà Nam 2, Kinh nghiệm: 10 năm giúp việc gia đình 3, Công việc mong muốn:giúp việc gia đình 4, Hoàn cảnh gia đình:Độc thân   5. Mức lương mong muốn: …

GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH- ẢNH 1560-VN

GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH 1, Họ tên: Nguyễn Thị Mến- 1979- Tuyên Quang 2, Kinh nghiệm:6 năm giúp việc gia đình, chăm bé 3, Công việc mong muốn:giúp việc gia đình ,chăm bé 4, Hoàn cảnh gia đình:ck ở nhà,  con đã …