quán cơm

15049548_10205891158477204_983436419_n

TẠP VỤ NHÀ HÀNG – ẢNH 724 – VN,TV

THÔNG TIN NGƯỜI GIÚP VIỆC 1, Họ tên: Vũ Thị Mây  – 1991 – Thanh Hóa 2, Kinh nghiệm: Giúp việc gia đình, tạp vụ nhà hàng 3, Công việc mong muốn: giúp việc gia đình, tạp vụ nhà hàng 4, Hoàn cảnh …
14618645_10205702837969309_365368094_o

TẠP VỤ NHÀ HÀNG – ẢNH 671 – TV

THÔNG TIN NGƯỜI GIÚP VIỆC 1, Họ tên: Nguyễn Đăng Tiến – 1999 – Nghệ An 2, Kinh nghiệm: đã từng đi làm nhà hàng cho người nhà 3, Công việc mong muốn: tạp vụ nhà hàng 4, Hoàn cảnh gia đình:  chưa …