tạp vụ văn phòng

GIÚP VIỆC HÀNH CHÍNH – ẢNH 788 – HC

THÔNG TIN NGƯỜI GIÚP VIỆC 1, Họ tên: Nguyễn Thị Nhã – 1960 – Hoàng Mai – Hà Nội 2, Kinh nghiệm:  giúp việc gia đình tạp vụ Siêu Thị HC 3, Công việc mong muốn: giúp việc gia đình, chăm bé, tạp …