Tiến sĩ chủ yếu tập trung ở khu vực nhà nước

Trong 24.000 tiến sĩ ở Việt Nam thì chỉ hơn 12.000 trực tiếp tham gia nghiên cứu, theo Cục Thông tin khoa học và Công nghệ quốc gia.

Năm 2014, Cục Thông tin khoa học và Công nghệ quốc gia cùng Tổng cục Thống kê điều tra cho thấy, Việt Nam có 12.261 tiến sĩ tham gia nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, chiếm 9% tổng số người nghiên cứu. So với năm 2012, số tiến sĩ tham gia nghiên cứu khoa học chỉ tăng 760.

“24.000 tiến sĩ là số lượng trên cả nước đang hoạt động trong mọi ngành nghề, lĩnh vực từ kinh tế, giáo dục cho đến khoa học, công nghệ và thậm chí cả tiến sĩ không còn làm việc nữa”, theo thông báo của Cục Thông tin khoa học và Công nghệ quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ).

tiensi-jpg-6392-1462337640

Cán bộ nghiên cứu theo trình độ và khu vực hoạt động.

Cán bộ nghiên cứu có trình độ tiến sĩ chủ yếu tập trung ở khu vực nhà nước với tỷ lệ 93%, tiếp đó là ngoài nhà nước (830 người, chiếm 6,8%), còn lại là khu vực có vốn đầu tư nước ngoài.

Nếu thống kê theo khu vực hoạt động thì số lượng tiến sĩ ở các trường đại học nhiều nhất (chiếm 65%), sau đó là các viện, trung tâm nghiên cứu và phát triển. Khu vực doanh nghiệp có tỷ lệ cán bộ nghiên cứu là tiến sĩ thấp nhất.

Trước đó, Vụ Giáo dục Đại học (Bộ Giáo dục) đã dẫn thống kê ở Việt Nam có hơn 24.000 tiến sĩ, khoảng 15.000 tiến sĩ (bao gồm cả các giáo sư, phó giáo sư) công tác tại các cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng.

Phạm Hương