Nếu dịch vụ giúp việc gia đình ăn ở lại đem đến cuộc sống thuận tiện hơn, nhưng kèm theo đó là sự bất tiện của một người lạ trong nhà vào buổi tối, lại phải sắp xếp chỗ ăn chỗ nghỉ riêng cho người giúp việc, chi phí lại cao. Nhưng bạn vẫn cần có người làm ở nhà mình cả ngày chứ không phải theo giờ, thì dịch vụ giúp việc hành chính là hình thức phù hợp nhất dành cho bạn.

Dịch vụ giúp việc hành chính tại Hà Nội

Giới thiệu dịch vụ giúp việc hành chính

Dịch vụ giúp việc hành chính là hình thức nhân viên làm việc cả ngày tại gia đình thường từ 7h đến 18h hàng ngày và không ở lại gia đình vào buổi tối, trong thời gian làm việc nhân viên giúp việc hành chính sẽ sinh hoạt cùng với gia đình vào ban ngày.

Với hình thức này, gia đình không phải bố trí phòng cho giúp việc ở lại, đảm bảo cho sự