Chưa nghỉ hết phép, người lao động có được trả tiền?

Bộ luật Lao động quy định, người lao động làm việc tại 01 doanh nghiệp từ đủ 01 năm trở lên thì được nghỉ phép 12 ngày/năm. Cứ 05 năm làm việc tại 01 doanh nghiệp, người lao động được nghỉ thêm 01 ngày phép.

Đây là quyền lợi mà người lao động được hưởng, tuy nhiên, không phải người lao động nào cũng nghỉ hết ngày phép trong năm làm việc.

Cũng theo Bộ luật Lao động 2012, trong trường hợp chưa nghỉ hết phép, người lao động sẽ được trả tiền. Cụ thể, Điều 114 quy định: Người lao động do thôi việc, bị mất việc làm hoặc vì các lý do khác mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được thanh toán bằng tiền những ngày chưa nghỉ.

Chưa nghỉ hết phép, người lao động được trả tiền

Tiền lương làm căn cứ trả cho người lao động trong những ngày nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi doanh nghiệp tính trả bằng tiền những ngày chưa nghỉ hằng năm.

Tiền lương tính trả cho người lao động trong những ngày chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm được tính theo công thức sau:

Tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước
Tiền lương tính trả cho người lao động =

________________

x

Số ngày chưa nghỉ hoặc chưa nghỉ hết ngày nghỉ hằng năm

Số ngày làm việc bình thường của tháng liền kề trước

 

(Căn cứ: Điểm a, khoản 3, Điều 26 và khoản 4 Điều 26 Nghị định 05/2015/NĐ-CP).

Ví dụ: Nhân viên A làm việc tại doanh nghiệp B đã 3 năm với mức tiền lương 8 triệu/tháng. Năm 2017, nhân viên A chỉ mới nghỉ 2 ngày phép. Số ngày làm việc bình thường của tháng liền kề trước khi tính tiền chưa nghỉ hết phép là 22 ngày.

Như vậy, tiền lương tính trả cho nhân viên A trong 10 ngày chưa nghỉ như sau: 8 triệu : 22 ngày làm việc  x 10 ngày chưa nghỉ = 3,63 triệu.

LuatVietnam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0936 903 299